Strategie

_MG_5780Visie:
Adviseren, managen en ontwikkelen van organisaties waarin de mens centraal staat, zowel intern als extern, waarin leiders visie hebben en hun medewerkers faciliteren om hun krachten optimaal te benutten.

Missie:
Het pragmatisch bereiken van resultaat en efficiency door voortdurend te vernieuwen en te verbeteren. De krachten van medewerkers in organisaties in beweging brengen en met elkaar te verbinden. Krachtenknoop zorgt ervoor dat haar opvolgers de vaardigheden bezitten en de vernieuwing voortzetten en voortdurend kunnen blijven verbeteren.

Strategie:
Krachtenknoop optimaliseert de dienstverlening en de productie van een organisatie. Knoopt de krachten van de mensen in een organisatie aan elkaar. Haalt knopen uit de organisatie. Breng de processen naar de mens en niet andersom. Door de mensen in de organisatie te laten bepalen hoe het best gewerkt en gepresteerd kan worden. Uiteraard met kaders.
Krachtenknoop ontwikkelt, verbetert en vernieuwt door haar pragmatische aanpak en Action learning toe te passen. Door het beschrijven van de processen wordt de optimalisatie bereikt. Het omschrijven van processen, procedures en werkmethodes is geen doel op zich maar een middel om de optimalisatie te bereiken.
Beweging brengen, voortdurend verbeteren en ontwikkelen doe je samen door actief bezig te zijn. Als procesmanager van krachtenknoop ben ik uw gids en procesbegeleider. Daarbij is volop ruimte voor weerstand (gedoe) waarna ontwikkeling en zelfontplooiing volgt. U kunt mij uiteraard ook inschakelen als interim leidinggevende, een rol die ik graag vervul.

De verticale en horizontale communicatie wordt verbeterd door de organisatiepiramide platter te maken en indien mogelijk om te draaien. Leidinggevenden passen situationeel-leiderschap.

Bij de medewerkers ligt de focus op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit door te ontwikkelen, verbinden, communiceren en flexibiliseren. Denk daarbij aan het hanteren van een beoordelingscyclus, het vergroten van de teambuilding en Het Nieuwe Werken.

Activiteiten:

  • Analyseren probleemstelling en het huidige proces.
  • Opstellen plan van aanpak.
  • Bepalen van de visie, missie, kernwaarden en strategie van de organisatie of het betreffende onderdeel in de organisatie.
  • Situationeel en inspirerend leiding geven.
  • Optimaliseren communicatie, horizontaal en verticaal, interne en extern.
  • Coördineren en organiseren van werkprocessen, procedures, samenwerking, implementatie.
  • Workshops en trainingen geven + op maat ontwikkelen.
  • Evalueren, nazorg plegen en PDCA-cyclus borgen.

Deze activiteiten worden uiteraard in samenwerking met de medewerkers uit de organisatie verricht. Krachtenknoop ondersteunt en faciliteert in het bepalen van de koers.

Tools:
Krachtenknoop maakt gebruik van de volgende tools cq werkvormen:

 • De Mens
 • Ruth als procesmanager of interim leidinggevende
 • Stappenplan van Krachtenknoop en diverse werkvormen
 • Lean-methodiek en Lean-management
 • Participatieladder
 • Prestatiemanagement modellen zoals 7-sen, Ist en Soll, INK
 • Actionlearning methodiek

_MG_4378_2

Motto:
Vernieuwing van de cultuur en structuur gaat hand in hand. Heb lef en ga de uitdaging aan door voortdurend te blijven verbeteren!