Diensten

➢ Analyse
➢ Plan van aanpak
➢ Bedrijfsplan, visie, missie, kernwaarden en strategie
➢ Meerjarenplan, jaarplan, actieplan teams
➢ Cockpit met kritische prestatie indicatoren (KPI’s) persoonlijke indicatoren (PI’s)
➢ Managementtools
➢ Nieuw leiderschap, modern en mensgericht
➢ Structuur, processen, procedures, handleiding, werkinstructies
➢ Verbeterde dienstverlening
➢ Nieuwe cultuur
➢ Time management
➢ Happy workers