Projecten

Hieronder zijn een paar verbeter- en verandertrajecten uitgewerkt. Deze trajecten zijn verricht tijdens de uitvoering van andere werkzaamheden bij de genoemde werkgever.

HUIDIGE: beschikbaar voor een nieuwe klus vanaf 1 oktober. Op moment in gesprek met verschillende bedrijven.

AFGEROND:

1) Naam opdracht: realiseren 79 woningen in Hoofddorp

Periode: april 2017 – september 2017
Opdrachtgever: Lokhorst Bouw- en Ontwikkeling
Branche: De Bouw
Taakgebied: realisatie van 79 nieuwbouwwoningen begeleiden, organiseren, realiseren op de bouw zelf
Toepassingsgebied: Leidinggeven

Toelichting opdracht:
Als uitvoerder het project begeleiden op de bouw zelf.

Werkzaamheden:
Aansturen bouwplaats medewerkers, logistieke planning opstellen, controleren van de voortgang en de planning, uitvoeren van kwaliteiten- en veiligheidscontroles, bouwplaats administratie verzorgen en controleren opgeleverde werkzaamheden.

2) Naam opdracht: realiseren 18 luxe woningen te Purmerend

Periode: juni 2016 – februari 2017
Opdrachtgever: BouwGenius en uitvoering voor KBK Bouw
Branche: De Bouw
Taakgebied: realisatie van 18 luxe nieuwbouwwoningen begeleiden, organiseren, realiseren op de bouw zelf
Toepassingsgebied: Leidinggeven

Toelichting opdracht:
Voor februari opleveren van 18 woningen voor KBK Bouw.

Werkzaamheden:
Aansturen bouwplaats medewerkers, logistieke planning opstellen, controleren van de voortgang en de planning, uitvoeren van kwaliteiten- en veiligheidscontroles, bouwplaats administratie verzorgen en controleren opgeleverde werkzaamheden.

Resultaat: 18 woningen opgeleverd.

3) Naam opdracht:
1. Omschrijven, zichtbaar maken en verbeteren werkwijze Document Control AEBAmsterdam.
2. Ondersteunen bij opstellen MJP AEBAmsterdam en procedure opstellen voor de werkwijze.

Periode: : Februari 2015 – December 2015
Opdrachtgever : Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB)
Branche : afval- en energiebedrijf
Taakgebied: als procesbegeleider adviseren en organiseren
Toepassingsgebied : Procesmanagement.

Toelichting opdracht:
1. Tijdelijk aansturen en optimaliseren van team Document Control.
2. Proces begeleiden van opstellen Meerjarenplan in- en uitgaande afvalstromen en grondstoffen, werkwijze omschrijven en samenwerking optimaliseren.

Werkzaamheden:
Organiseren, processen/procedures omschrijven en inrichten, communicatie/exposure verbeteren.

Resultaat:
1. Omschreven, verbeterde en zichtbare werkwijze van Document Control + een opgeruimd analoog archief.
2. Meerjarenplan in- en uitgaande afvalstromen en grondstoffen + vastgelegde werkwijze voor opstellen en herzien MJP.

4) Naam opdracht: realiseren Landelijke Barefoot Evenement 2015
Periode: medio 2014 tot 26 april 2015, datum van het event
Opdrachtgever: diverse trainers en retail
Branche: sport- en beweging
Taakgebied: proces begeleiden en organiseren
Toepassingsgebied: procesmanagement en entertainment

Toelichting opdracht:
Een landelijk evenement organiseren voor circa 500 deelnemers waarin het bewegen door het optimaal gebruik van de voet centraal staat. De dag bestaat uit diverse workshops, presentaties, advies door deskundigen, verkooppunten en entertainment voor kinderen. In samenwerking met het ROC te Hilversum en diverse trainers en specialisten op het gebied van Natuurlijk bewegen.

Werkzaamheden:
Organiseren van het evenement door het inzetten/inschakelen van diverse deskundigen. Aansturen en project begeleiden tot een succesvol eindresultaat.

Resultaat:
Succesvol evenement met positieve reacties en vraag om meer. Daarom wordt er een 2e evenement georganiseerd op 10 april 2016.

5) Naam opdracht: uniformeren en professionaliseren proces afdeling Projecten AEBAmsterdam

Flow-charts sessie
Flow-charts sessie

Periode: : Februari 2014 – Januari 2015
Opdrachtgever : Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB)
Branche : afval- en energiebedrijf
Taakgebied: als procesbegeleider adviseren en organiseren
Toepassingsgebied : Procesmanagement.

Toelichting opdracht :
Optimaliseren structuur en cultuur van Project Management. De werkwijze uniformeren, communicatie en samenwerking verbeteren van Project Management in de afdeling zelf en met andere teams en afdelingen. Twynstra & Gudde projecten systematiek toepassen en aanvullen met eigen zienswijzen. Proces projecten lean maken, uitschrijven en procedures in kaart brengen. Werkinstructie en tools ontwikkelen en inrichten.

Resultaat:
Geüniformeerde werkwijze met samen opgestelde procedures, proces, werkinstructie en tools waardoor er eenduidiger en transparanter voor de gehele organisatie projecten uitgevoerd worden. Minimalisering van verspilling, verbeterde communicatie en samenwerking. Ervaren projectleiders begeleiden de nieuwere projectleiders.

6) Naam opdracht: opstarten 2e winkel voor De Trek Outdoor
Periode : September 2013 – augustus 2014
Opdrachtgever : J.vd Meij, eigenaar De Trek Outdoor
Branche : Detailhandel
Taakgebied : adviseren en organiseren
Toepassingsgebied : Procesmanagement

Toelichting opdracht :
Oprichten Barefoot winkel, De Trek Barefoot store, in Amsterdam. Dit is een speciaalzaak waar men advies kan krijgen over barefoot en barefootstyle bewegen. Waar diverse clinics en presentaties gegeven worden. Waar men over kan gaan tot aankoop van minimalistische schoenen.

Werkzaamheden:
Winkel pand gezocht, ondersteuning geboden bij de inrichting, advies en ondersteuning geboden bij de inkoop, opstart van de zaak en aanname van personeel.

Resultaat:
Een eerste speciaalzaak op het gebied van Barefoot bewegen in Nederland voor alle vormen waarbij een optimaal gebruik van de voet een verdienste kan zijn.

7) Naam opdracht: verbeteren en inrichten beheerregisters Watersysteem Waternet
Periode : September 2012 – maart 2013
Opdrachtgever : Waternet, afdeling Beheer & Watersysteem Besturing
Branche : Overheid (Waterschappen)
Taakgebied : Advies & regisseren
Toepassingsgebied : Procesmanagement, Lean-management

Toelichting opdracht:
Optimaliseren bestaande beheerregisters en inrichten nieuwe beheerregisters voor het beheren van objecten en waterbestuurssystemen door het verbeteren en optimaliseren van structuur en cultuur. Werkzaamheden worden uitgevoerd door twee teams in samenwerking met keten van andere teams.

Werkzaamheden:
In kaart brengen huidige proces en cultuur, deze waren verschillend per team. Benoemen knelpunten en verbeterpunten. Synergie en efficiency creëren door het gewenste proces op te stellen, afspraken maken over gedrag en houding: hoe gaan we in de toekomst met elkaar samenwerken. Horizontale en verticale communicatie verbeteren, in teams en keten. Persoonlijke coaching en teamcoaching. Flexibiliteit en zelf oplossend vermogen van de medewerkers vergroten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd door een werkgroep van medewerkers onder begeleiding van Ruth in afstemming met teamleiders en afdelingshoofd.

Resultaat:
Efficiëntere werkwijze, verbeterd proces, synergie tussen medewerkers en teams, tevreden medewerkers en Managementteam. Verbeterde en nieuwe beheerregister. Meer werk door dezelfde personen.

8) Naam opdracht: implementatie nieuwe bedrijfsadministratie Waternet
Periode : Juni 2012 – oktober 2012
Opdrachtgever : Waternet, afdeling Financiën
Branche : Overheid (Waterschappen)
Taakgebied : Ondersteuning & regisseren
Toepassingsgebied : Projectmanagement en leidinggeven

Toelichting opdracht:
De bedrijfsadministratie van Waternet werd gevoerd in verschillende systemen wat vervangen werd door AllSolutions (AS). AS moest geïmplementeerd worden binnen alle teams en afdelingen van Waternet.

Werkzaamheden:
Projectleider faciliteren bij de implementatie door het inrichten en aansturen van een ondersteunersteam van inhuurkrachten. Workshops, spreekuren inrichten en geven, in spelen op de knelpunten door het aandragen van oplossingen en uitvoering daarvan. De koppeling leggen tussen de bedenkers/makers en de uitvoering.

Resultaat:
Geslaagde implementatie waarbij 80 % de reguliere werkzaamheden goed kon blijven doen. Tevreden opdrachtgever en medewerkers.

9) Naam opdracht: verbeteren en optimaliseren dienstverlening Facilitaire Zaken (FZ) Waternet
Periode : Juni 2012 – oktober 2012
Opdrachtgever : Waternet, afdeling Algemene Zaken
Branche : Overheid (Waterschappen)
Taakgebied : Advies & regisseren
Toepassingsgebied : Procesmanagement, Lean-management

Toelichting opdracht:
Het team van FZ bestaat uit drie taakteams die voor de hele organisatie ondersteunende werkzaamheden verrichten. De procedures en dienstverlening verbeteren en synergie creëren in het team.

Werkzaamheden:
Huidige procedures in kaart gebracht, knelpunten en verbeteringen benoemd. Nieuwe procedures opgesteld en geïmplementeerd in samenwerking met de werknemers. Synergie gecreëerd door het geven van diverse workshops. Nieuwe afspraken te maken over houding en gedrag en deze in uitvoering te brengen. Persoonlijke coaching en teamcoaching.

Resultaat:
Medewerkers weten nu van elkaar wat ze doen, waar ze op kunnen bouwen en waarop ze kunnen rekenen. Efficiëntere procedures. Tevreden medewerkers en verbeterde dienstverlening, minder klachten.

10) Naam opdracht: begeleiden van cultuurtraject invoering Het Nieuwe Werken Waternet
Periode : Januari 2011 – april 2012
Opdrachtgever : Waternet, directie
Branche : Overheid (Waterschappen)
Taakgebied : Advies & regisseren
Toepassingsgebied : Procesmanagement en leidinggeven

Toelichting opdracht:
Het Nieuwe Werken (HNW) uitwerken voor Waternet en implementeren zodat iedereen zijn werk kan doen onafhankelijk van plaats en tijd volgens gemaakte resultaatafspraken.

Werkzaamheden:
Met de trekker van het structuurtraject een advies en plan van aanpak maken voor de implementatie en zijn gevolgen van HNW. Werkgroepen samenstellen voor de implementatie, deze aansturen, workshops en trainingen verzorgen. Knelpunten signaleren, oplossingen aandragen en verbeteringen doorvoeren. Leidinggevenden en medewerkers coachen. Participatie verbeteren en flexibiliteit van de organisatie vergroten.

Resultaat:
HNW ingevoerd binnen een derde van de organisatie waardoor de flexibiliteit is vergroot en medewerkers plezieriger, efficiënter en effectiever hun werkzaamheden kunnen verrichten.

11)Naam opdracht: Optimaliseren en samenvoegen project- en procesondersteuning Waternet
Periode : januari 2011 – december 2011
Opdrachtgever : Afdelingshoofd Projecten
Branche : Overheid (Waterschappen)
Taakgebied : Advies & regisseren
Toepassingsgebied : Procesmanagement en Lean-management

Toelichting opdracht:
Samenvoegen van verschillende teams die projecten- en processen ondersteunen. Bezuinigen door meer werk te verrichten met minder mensen.

Werkzaamheden:
Verkennen, plan van aanpak maken, werkgroepen inrichten, afstemmen, processen en procedures op elkaar afstemmen, structureren en verbeteren. Van de medewerkers de flexibiliteit vergroten en het zelf oplossend vermogen. Doorlooptijd en levertijd verkorten, producten en diensten uitbreiden.

Resultaat:
Samengevoegd team met tevreden medewerkers en verlaagd ziekteverzuim (2%). Tevreden opdrachtgever en klant. Meer werk met minder mensen, 10% reductie.

12) Naam opdracht: Optimaliseren en structureren team projectondersteuning Waternet
Periode : mei 2009 – april 2011
Opdrachtgever : Afdelingshoofd Managementondersteuning
Branche : Overheid (Waterschappen)
Taakgebied : Advies & regisseren
Toepassingsgebied : Leidinggeven en Lean-management

Toelichting opdracht:
Leidinggeven en verbeteren van het team Projectondersteuning. Zij werkten activiteit georiënteerd en moesten proces georiënteerd gaan werken. Synergie creëren tussen de acht taakteams en dienstverlening verbeteren. Ziekteverzuim van 8% terug brengen naar <5%.

Werkzaamheden:
Verkennen, plan van aanpak maken, met werkgroepen de processen en procedures in kaart brengen, knelpunten benoemen, oplossingen aangedragen, structureren en verbeteringen doorvoeren, standaardiseren. Van de medewerkers de flexibiliteit vergroten en het zelf oplossend vermogen. Dienstverlening verbeteren door processen af te stemmen op de klanten. Werknemers coachen en hun functioneren verbeteren door het invoeren van de beoordelingscyclus.

Resultaat:
Structuur, synergie, verbeterde cultuur. Meer werk met minder mensen. Tevreden werknemers, opdrachtgever en klanten. Ziekteverzuim <5%.

13) Naam opdracht: invoeren nieuwe inkoop en aanbesteding traject Onderhoudsbedrijf De Key
Periode : januari 2005 – mei 2007
Opdrachtgever : Afdelingshoofd Onderhoudsbedrijf
Branche : Non-profit
Taakgebied : Advies & regisseren
Toepassingsgebied : Projectmanagement en Lean-management

Toelichting opdracht:
Inkoop en aanbesteding traject opstellen en implementeren, raamcontracten opstellen met leveranciers en aannemers, geld besparen.

Werkzaamheden:
Inventariseren, plan van aanpak opstellen in overleg met Inkoop en werkgroep, werkwijze opstellen, procedures omschrijven en implementeren, leveranciers en aannemers selecteren en procedure uitvoeren, nieuwe contracten inrichten. Medewerkers bekend maken met de nieuwe werkwijze, workshop geven en medewerkers coachen.

Resultaat:
Werken volgens inkoop en aanbesteding procedure, nieuwe contracten, besparing van enkele tonnen.

14) Naam opdracht: invoeren INK-model, omschrijven, structureren en professionaliseren bedrijfsvoering Onderhoudsbedrijf De Key
Periode : januari 2004 – december 2005
Opdrachtgever : Afdelingshoofd Vastgoed
Branche : Non-profit
Taakgebied : Advies & regisseren
Toepassingsgebied : Procesmanagement en Lean-management

Toelichting opdracht:
Leidinggeven aan het bouwkundig team, INK-model introduceren, implementeren en certificaat behalen.

Werkzaamheden:
Teams van afdeling begeleiden van activiteit georiënteerd werken naar proces georiënteerd werken. Werkzaamheden in kaart brengen, structureren en organiseren. Processen en procedures omschrijven en verbeteringen aanbrengen. Knelpunten benoemen en oplossen. Flexibiliteit en zelf oplossend vermogen van de medewerkers vergroten. Dienstverlening vergroten door efficiënter en effectiever te gaan werken. Synergie vergroten en veel meer aandacht voor de kwaliteiten van de medewerkers brengen in het werk.

Resultaat:
Gestructureerde en inzichtelijke bedrijfsvoering, klanten die sneller worden geholpen, tevreden medewerkers en opdrachtgever, bezuinigingen en behaald INK-certificaat.